top of page
Havørn-FFO-Logo-01.jpg

Hva er FFO?

 

Fotball Fritidsordning er et fotballtilbud etter endt skoledag for alle barn mellom 7 og 10 år (2.-4.klasse) på Haga og Storevarden skolen. Vi ønsker å kunne tilby rom for å gjøre lekser, måltid og fotballtrening fra mandag - torsdag. På FFO er vi opptatt av at barna får komme til en trygg plass hvor trivsel, trygghet og mestring står i fokus. Vi skal se alle, uansett nivå, kjønn og ferdigheter. Øvelser og utfordringer vil bli tilpasset slik at alle barn får oppleve mestring i løpet av dagen. I tillegg ønsker vi å være en god sosial arena som knytter barn sammen på tvers av Haga og Storevarden.

 

Timeplan/Åpningstider:

 

12:30:                  FFO Åpner

12:30-14:00:      Lekser og/eller fri lek

14:00-14:30:      Felles spising

14:30-15:45:      Fotballtrening

15:45-16:00:      Rydding / Henting / Fri lek

16:00:                  FFO stenger, alle må være hentet eller gå hjem selv.

Vi følger skoleruten og holder stengt i ferier og helligdager, men vi er åpen på skolens planleggingsdager.

 

Fotballtrening:

 

Da detter er en fotballfritidsordning, legger vi mest vekt på fotballen. Vi tilbyr gode fotballfaglige basistreninger, med trenere og instruktører fra A-laget og jr.laget. Det legges stor vekt på trivsel, trygghet, holdninger og ikke minst et godt sosialt miljø. Når været ikke egner seg til å spille fotball ute, har vi mulighet til å trekke inn i boblehallen. Ved mulighet kommer treningene til å bli delt opp i 2 grupper, 2.-4. klasse og 5.-7.klasse. Det vil være et stort fokus på sjef over egen ball med mest mulig touch i løpet av en trening. Øktene skal bli planlagt ut ifra klubbens sportsplan.

 

Lekser:

 

Barna kan gjøre lekser mens de venter på mat og fotballtrening. De ansatte er behjelpelige når det er nødvendig. Arbeidet med lekser foregår i midterste etasje på Havørn-huset, skjermet fra de andre barna som ikke ønsker å benytte seg av leksetilbudet. Det er opptil foreldrene om dere ønsker at vi skal følge opp deres barn med lekser. Send en mail til mats@havorn-fotball.no om dere ønsker oppfølging på lekser.

 

Mat:

 

Vi spiser lunsj hver dag før fotballtrening. Maten får vi sponset av KIWI Tananger som leverer brødmat og frukt til oss. Dette inkluderer også glutenfri mat.

 

Pris:

 

1 dag i uken:                     kr 700,- pr. mnd.

2 dager i uken:                 kr 1200,- pr. mnd.

3 dager i uken:                 kr 1600,- pr. mnd.

4 dager i uken:                 kr 1900,- pr. mnd.

1 måneds oppsigelse

Kontakt mats@havorn-fotball.no for spørsmål eller påmelding

bottom of page