top of page

Varsling om kritikkverdige forhold – Havørn Fotball

I norsk idrett skal alle være trygge, og Havørn Fotball oppfordrer deg til å varsle dersom du opplever eller har kjennskap til kritikkverdige forhold. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:
 
  • Mobbing/trakassering
  • Diskriminering
  • Vold/trusler
  • Seksuelle overgrep
  • Underslag/økonomisk kriminalitet
  • Miljøkriminalitet
  • Kampfiksing/juks
  • Brudd på lover, regler og klubbens etiske retningslinjer
 
Havørn Fotball bruker den digitale portalen på MittVarsel.no. MittVarsel er et fellessystem for idrettslag/særforbund tilknyttet Norges Idrettsforbund, og er en sikker løsning for å motta og oppbevare varsler, og for å kommunisere etter at varselet er sendt inn. Du kan velge å varsle med fullt navn eller å varsle anonymt. Et varsel vil alltid være fortrolig, og informasjon om at du har varslet og hvem du er, vil kun deles med de som skal behandle varselet fra deg. Det er viktig for oss at du som varsler alltid skal føle deg trygg.
 
Vi er takknemlig for at du vil si ifra!
 
Har du spørsmål om varslingsrutinen kan du finne mer informasjon her: Varsling (idrettsforbundet.no).
Evt. kontakte daglig leder i Havørn Fotball, Stine Kloster: stine@havorn-fotball.no
bottom of page