top of page

Havørn Fotballs medlemskontingent og treningsavgift - Hva betaler jeg for?

Aktivt medlem:

For å være aktiv spiller i Havørn Fotball, og delta på trening og kamp, må en betale en årlig medlemskontingent og treningsavgift.

Vi i Havørn Fotball har ingen salgsdugnader og sammenlignet med andre klubber ønsker vi å holde kontingenten vår på et lavt nivå, slik at flest mulig har mulighet til å være medlem og delta i vår fotballaktivitet.

 

Alle betaler kr. 100,- i medlemskontingent, som gir medlemskap i Havørn Fotball, Havørn Allianseidrettslag og Norges Idrettsforbund. I tillegg kommer treningsavgift etter følgende satser:

Barn 6-12 år: kr. 1400,- 

Ungdom 13-19 år + MSB: kr. 1800,- 

Senior MSA: kr. 2300,- 

Senior KSA: kr. 2000,- 

Old Boys: kr.500,- 

 

Din/ditt barns medlemskontingent/treningsavgift går bl.a. til følgende:

  • Forsikring av spiller – NFF’s Grunnforsikring

  • Innkjøp av utstyr til laget (baller, kjegler, vester, medisinsk utstyr)

  • Påmeldingsavgift til seriespill og turneringer

  • Dommerutgifter v/kamp

  • Div. andre gebyr hos krets, forbund m.m.

 

Støttemedlem:

Som støttemedlem i Havørn Fotball betaler man en årlig medlemskontingent pålydende kr. 100,-. En blir da registrert som medlem i Havørn Fotball, Havørn Allianseidrettslag, samt Norges Idrettsforbund.

 

Alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett v/klubbens årsmøter.

 

Hvor finner jeg betalingen min:

Betalingen vil være tilgjengelig i SPOND under «Betalinger»:

 

Vi minner om at kontingenten skal betales innen forfall. Dersom kontingent ikke er betalt innen forfall, må spiller avstå fra trening/kamp, da vedkommende ikke er dekket av forsikring.

 

Dersom enkelte har problemer med å betale medlemskontingent, ber vi dere ta kontakt med oss (stine@havorn-fotball.no), så finner vi en løsning sammen.

 

NB! Har du utestående kontingent for 2022 må denne betales før spiller kan delta i kamp i 2023.

bottom of page