G2010

Støtteapparat 2022:

Trener: Christian Gryte // cgryte(a)gmail.com

Trener: Erik Løland // erik.loland(a)lyse.net

Hjelpetrener: Laercio Oliveira da Silva // laercioodasliva(a)hotmail.com

Hjelpetrener: Stefan Schmidt // stefanschmidt.hs(a)web.de
Oppmann: 
Foreldrekontakt: 

Treningstider 2022:

Dag:

Mandag

Torsdag

Tidspunkt:

18-19.30

18-19.30

Bane:

Havørnbanen

Tananger Stadion