top of page
G2010

Støtteapparat 2024:

Trener: Andreas Kruger //

Hjelpetrener: Cato Førland

Hjelpetrener: Christian Gryte // cgryte(a)gmail.com
Oppmann: Marius Opøien // maopoi(a)hotmail.com
Foreldrekontakt: 

Treningstider 2024:

Dag:

Mandag

Torsdag

Tidspunkt:

18-19.30

18-19.30

Bane:

Havørnbanen

Tananger Stadion

bottom of page