top of page
Search
  • Stine

Årsmøte

Updated: Mar 4


Havørn Fotball kaller herved inn til årsmøte - 2023

Årsmøtet avholdes på Havørnhuset, onsdag 6.mars, 2024 kl. 19.00.Havørn Fotball-Årsrapport 2023-FINAL
.pdf
Download PDF • 26.18MB


Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende innen onsdag 14.februar.

Forslag kan sendes styreleder Sabina Incoronato, sabina@lyse.net eller daglig leder Stine Kloster, stine@havorn-fotball.no.

Endelig saksliste legges på klubbens nettsider senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten for sesongen 2023. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page